Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.)

Updated on 18/08/2023

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα WebSign για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής (Ελληνική έκδοση).

Προσοχή: στην 8η φορά εισαγωγής λάθος κωδικού το σύστημα κλειδώνει.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή, σε οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς να απαιτείται προεγκατάσταση προγραμμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS

(8 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Βάλτε μας βαθμό!
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ