ΠΥΣΔΕ

Αναρτήσεις ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις 06-11-2020

Ανακοίνωση Οργανικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών που ζητούσαν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021 και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων σε εναπομείναντα κενά

Σας κοινοποιούμε τον Πίνακα Οργανικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών που ζητούσαν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021 Γενικής και Ειδικής...

Τροποποίηση πίνακα λειτουργικών κενών για συμπλήρωση ωραρίου

Επιβεβαίωση για την παραλαβή Αιτήσεων-Δηλώσεων από τη ΔΔΕ Πιερίας για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έστειλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις βελτίωσης-οριστικής  τοποθέτησης από την Παρασκευή 21/05/2021 το απόγευμα και έπειτα, να επικοινωνήσουν...

ajax-loader