ΠΥΣΔΕ

Αναρτήσεις ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις 06-11-2020

Ανακοίνωση οργανικών τοποθετήσεων και πρόσκληση υποβολή αιτήσεων για τα εναπομείναντα κενά

Οργανικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις των  εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2022 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής, τους πίνακες εναπομεινάντων κενών Γενικής...

Τοποθετήσεις 06-11-2020

Ανακοίνωση οργανικών τοποθετήσεων υπεράριθμων εκπαιδευτικών γεν. παιδείας & ειδικής αγωγής και υποβολή αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης

Σας ανακοινώνουμε τις οργανικές τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2022 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής, τον πίνακα υπεράριθμων...

Ονομαστικοί πίνακες οργανικά υπεραρίθμων γενικής εκπαίδευσης και ΕΑΕ και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση σε οργανικά κενά

Σας ανακοινώνουμε τους Ονομαστικούς Πίνακες Οργανικά Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και καλούμε όλους/ες...

ajax-loader