Σχολεία με Τμήματα Ένταξης ΔΔΕ Πιερίας

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα σχολεία της ΔΔΕ Πιερίας που διαθέτουν τμήματα ένταξης και τα σχετικά ΦΕΚ δημιουργίας τους. Τα τηλέφωνα των σχολείων είναι διαθέσιμα στον αναλυτικό κατάλογο – χάρτη σχολείων.