Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για ενημέρωση και καθοδήγηση στην προετοιμασία αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων Erasmus+

Εθνική Μονάδα Ι.Κ.Υ.
https://www.iky.gr/el/

Erasmus+  Λίγα λόγια σχετικά με το Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el

Πλατφόρμα σχεδίων Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Στατιστικά στοιχεία για το Erasmus+
Έκθεση παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en

Ανεύρεση εταίρων, ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες επιμόρφωσης και έργα σε εξέλιξη.

School Education Gateway
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

E-twinning
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

ajax-loader