Καθηγητές

Νέα απόφαση για το Λύκειο

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022- 2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση ΣτρατηγικούΣχεδιασμού,...

ajax-loader