Καθηγητές

Ανακοίνωση πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων 2019-20

ΕΠΕΙΓΟΝ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ πίνακα κενών – πλεονασμάτων γενικής παιδείας

Οι αλλαγές στον ανακοινοποιημένο πίνακα είναι δηλωμένες με κίτρινη επισήμανση. Παρακαλούνται οι αναπληρωτές να υποβάλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης μέσω ηλεκτρονικού...

Ανακοίνωση πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων 2019-20

Ανακοίνωση πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων γενικής εκπαίδευσης και μουσικού σχολείου, ΣΜΕΑΕ και τμημάτων ένταξης για συμπλήρωση ωραρίου σχ. έτους 2021-22

Ανακοινώνουμε τον Πίνακα Λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής εκπαίδευσης και του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, τον Πίνακα Λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων...

Επιλογή και αρμοδιότητες υπευθύνων εργαστηρίων Πληροφορικής & Φυσικών Επιστημών

Επιλογή και αρμοδιότητες υπευθύνων εργαστηρίων Πληροφορικής & Φυσικών Επιστημών

Εγκύκλιος 113262/Δ2/13-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας Εγκύκλιος 113269/Δ2/13-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας Αποσυμπιέστε το παρακάτω έγγραφο για τις αναλυτικές εγκυκλίους.

ajax-loader