Εκδρομές - Μετακινήσεις

Εικονίδιο

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Β’ θμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 456 τ.Β/13-02-2020)

181.58 KB 1104 λήψεις

Εικονίδιο

Εγχειρίδιο εκδρομών – μετακινήσεων

799.89 KB 1037 λήψεις

Εικονίδιο

Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού για επικοινωνία σχετικά με τα Σχολεία της Ομογένειας

44.00 KB 920 λήψεις

Εικονίδιο

Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων

132.79 KB 1025 λήψεις

Εικονίδιο

Έντυπο προηγούμενων μετακινήσεων και αναπλήρωσης ωρών

41.00 KB 27 λήψεις

Εικονίδιο

ΠΡΟΤΥΠΟ Ενημερωτικού Εγγράφου Μετακίνησης Εσωτερικού

26.82 KB 182 λήψεις

Εικονίδιο

Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ)

511.91 KB 1869 λήψεις

Εικονίδιο

Υπόδειγμα πρακτικό συλλόγου έγκρισης μετακίνησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε)

305.40 KB 576 λήψεις

Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Γ_-_ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ_ΕΥΡ ΠΡΟΓΡ.2023

87.00 KB 46 λήψεις

Εικονίδιο

Υπόδειγμα βεβαίωσης ασφαλούς μετακίνησης ταξιδιωτικού γραφείου

25.50 KB 165 λήψεις

Εικονίδιο

Πρακτικό συγκρότησης παιδαγωγικής ομάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ)

304.60 KB 1414 λήψεις

Εικονίδιο

Αποστολή δικαιολογητικών για έγκριση μετακίνησης εξωτερικού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β)

424.11 KB 145 λήψεις

Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Γα_- ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

87.00 KB 74 λήψεις

Για υποβολή από τις σχολικές μονάδες και επισκόπηση από τα ταξιδιωτικά γραφεία των προσκλήσεων προσφοράς μπορείτε να επισκέπτεστε τον θεματικό δικτυακό τόπο πατώντας την εικόνα δεξιά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ