ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση της Πρεσβείας της χώρας προορισμού

Ενημέρωση της Πρεσβείας: Σε περίπτωση εκδρομής-εκπαιδευτικής μετακίνησης στο εξωτερικό, ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου ή ο/η υπεύθυνος της ομάδας ενημερώνει εγκαίρως την Πρεσβεία ή το πλησιέστερο Προξενείο της Ελλάδας στη χώρα μετάβασης με κοινοποίηση της σχετικής απόφασης μετακίνησης στη Διεύθυνση Ε1 του Υπουργείου Εξωτερικών (στην ηλεκτρονική διεύθυνση e01@mfa.gr ή στο φαξ 210-3682 277).

Εικονίδιο

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Β’ θμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 456 τ.Β/13-02-2020)

181.58 KB 1856 λήψεις

Εικονίδιο

Εγχειρίδιο εκδρομών – μετακινήσεων

799.89 KB 1523 λήψεις

Εικονίδιο

Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού για επικοινωνία σχετικά με τα Σχολεία της Ομογένειας

44.00 KB 1341 λήψεις

Εικονίδιο

Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων

132.79 KB 1654 λήψεις

Εικονίδιο

Έντυπο προηγούμενων μετακινήσεων και αναπλήρωσης ωρών

41.00 KB 96 λήψεις

Εικονίδιο

ΠΡΟΤΥΠΟ Ενημερωτικού Εγγράφου Μετακίνησης Εσωτερικού

26.82 KB 391 λήψεις

Εικονίδιο

Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ)

511.91 KB 2856 λήψεις

Εικονίδιο

Υπόδειγμα πρακτικό συλλόγου έγκρισης μετακίνησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε)

305.40 KB 1075 λήψεις

Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Γ_-_ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ_ΕΥΡ ΠΡΟΓΡ.2023

87.00 KB 140 λήψεις

Εικονίδιο

Υπόδειγμα βεβαίωσης ασφαλούς μετακίνησης ταξιδιωτικού γραφείου

25.50 KB 311 λήψεις

Εικονίδιο

Πρακτικό συγκρότησης παιδαγωγικής ομάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ)

304.60 KB 2526 λήψεις

Εικονίδιο

Αποστολή δικαιολογητικών για έγκριση μετακίνησης εξωτερικού (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β)

424.11 KB 272 λήψεις

Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Γα_- ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

87.00 KB 211 λήψεις

Για υποβολή από τις σχολικές μονάδες και επισκόπηση από τα ταξιδιωτικά γραφεία των προσκλήσεων προσφοράς μπορείτε να επισκέπτεστε τον θεματικό δικτυακό τόπο πατώντας την εικόνα δεξιά.

Όσα ταξιδιωτικά γραφεία θέλουν να ενημερώνονται αυτόματα για την υποβολή πρόσκλησης προσφοράς μπορούν να στείλουν ένα email στο plinetpi@sch.gr , δηλώνοντας την επωνυμία τους και ένα email, για να καταχωρηθούν στη λίστα.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ