Αναπληρωτές / Ωρομίσθιοι

Αναπληρωτές / Ωρομίσθιοι

Διαδικασία Εισαγωγής Μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου Των Μουσικών Σχολείων για το Σχολικό Έτος 2019-2020
Νέο Υπόδειγμα 3 «Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή» των Οδηγών υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020, για το σχολικό έτος 2020-2021

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών νέου προγράμματος (πρώην εξατομικευμένη)

Στο παρακάτω έγγραφο (χρειάζεται αποσυμπίεση) θα βρείτε δικαιολογητικά πρόσληψης νέου προγράμματος (πρώην εξατομικευμένη) ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης.