Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊστάμενος: Σταματόπουλος Κώστας

Σταματόπουλος Κώστας | 2351049930

Αναπληρωτής του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε.  Έγκριση Ολιγομελών τμημάτων ΓΕΛ. Διαίρεση τάξεων σε τμήματα. Έλεγχος Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) σχολικών μονάδων κατά το παιδαγωγικό τους μέρος. Εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων. Παρακολούθηση ύλης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων τελευταίας τάξης ΓΕΛ. Παιδαγωγικά μέτρα μαθητών Γυμνασίων και ΓΕΛ. Αναβαθμολογήσεις γραπτών δοκιμίων ΓΕΛ και Γυμνασίων. Θέματα φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών. Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Λυκείων (ΕΔΕΜ),  Θέματα λειτουργίας σχολείων. Διεκπεραίωση εγγράφων τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί.

Έγκριση Ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ. Διαίρεση τάξεων σε τμήματα. Παρακολούθηση ύλης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ. Υπεύθυνη Μαθητείας ΕΠΑΛ. Εγγραφές-μετεγγραφές ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών. Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων. Ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας σχολείων. Χειρισμός θεμάτων φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών. Διεκπεραίωση εγγράφων τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί. Παιδαγωγικά μέτρα μαθητών ΕΠΑΛ, Αναβαθμολογήσεις γραπτών δοκιμίων μαθητών ΕΠΑΛ. Εγγεγραμμένοι και μη φοιτώντες μαθητές. Διεκπεραίωση των θεμάτων της κας Λουλοπούλου όταν αυτή απουσιάζει νόμιμα και υπάρχει λήξη προθεσμίας.

Καταχωρίστρια Οργανικών και Λειτουργικών κενών & πλεονασμάτων σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και σχολικών μονάδων ΕΑΕ, Καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ. Οργανικά και Λειτουργικά κενά & πλεονάσματα ΕΑΕ , Γενικής Παιδείας και Μουσικού Σχολείου. Αναπληρώτρια γραμματέας ΠΥΣΔΕ. ΄Ελεγχος γνησιότητας  Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών. Εβδομαδιαία αναφορά κενών – πλεονασμάτων Γενικής ΕΑΕ και Μουσικών ειδικεύσεων. Διεκπεραιώνει τα θέματα του Μαντζόλη όταν αυτός απουσιάζει νόμιμα και υπάρχει λήξη προθεσμίας. Διεκπεραίωση εγγράφων τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί.

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Έγκριση Ολιγομελών τμημάτων ΣΜΕΑΕ. Τμήματα Ένταξης. Παράλληλη Στήριξη. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ). Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).  Σχολικοί Νοσηλευτές. ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ. Κατ’ οίκον Διδασκαλία. Κατ’ ιδίαν Διδαχθέντες. Διεκπεραίωση εγγράφων τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί..* ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ,  Στατιστικά στοιχεία Ειδικής Αγωγής, Ειδικοί Βοηθοί.  Διεκπεραιώνει τα θέματα ειδικής  αγωγής του κου  Μαντζόλη όταν αυτός απουσιάζει νόμιμα και υπάρχει λήξη προθεσμίας. Διεκπεραίωση εγγράφων τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί.

Διεκπεραιώνει τα θέματα της κας Παρασίδου  όταν αυτή απουσιάζει νόμιμα και υπάρχει λήξη προθεσμίας. Διεκπεραίωση εγγράφων τα οποία της αναθέτει η Προϊσταμένη.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σχολικοί Αγώνες – Προκηρύξεις Αγώνων Ατομικών & Ομαδικών Αθλημάτων Α΄- Β΄- Γ΄ Φάσης, Διεκπεραίωση εγγράφων και Μετακινήσεις Σχολικών Αγώνων – Αρχείο Τ.Α.Δ. – Παρελάσεις – Αθλητικές Σχολικές Εκδηλώσεις – Ενημέρωση Μαθητών για Τ.Ε.Φ.Α.Α. κ΄ Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Προγραμματισμός Σχολικών Πρωταθλημάτων – Ορισμός Διαιτητών Αγώνων Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης – Γραμματειακή Υποστήριξη. Σχολικές Δραστηριότητες και Δράσεις.

Κτήριο 2ου ΓΕΛ Κατερίνης, Ηπείρου 10, 60132, Κατερίνη

Παναγιώτης Βελκόπουλος | 2351045145 | ekfekate@sch.gr

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

 • θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,
 • ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,
 • θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων,
 • τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,
 • θέματα ειδικής αγωγής,
 • την έγκριση της κατ’ οίκο διδασκαλίας,
 • την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και τη λειτουργία Φροντιστηριακών Τμημάτων,
 • θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,
 • ζητήματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,
 • τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,
 • την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων και της δραστηριότητας των αντίστοιχων αποκεντρωμένων δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
 • θέματα λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών,
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.