Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊσταμένη: Φιλιππά Ελένη

Φοίτηση & αξιολόγηση μαθητών, αναλυτικά προγράμματα & μέθοδοι διδασκαλίας, διαίρεση τάξεων σε τμήματα, μαθητικές κοινότητες, Αριστεία-Βραβεία, Ενισχυτική Διδασκαλία, εποπτεία προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων & καινοτόμων δράσεων, παρακολούθηση ύλης ΓΕ.Λ., διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών & συνεδρίων, εκπαίδευση μαθητών Προσφύγων, Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, ΠΣΕΑ.

Θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θέματα εγγραφών- μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών, ΑριστείαΒραβεία, παρακολούθηση ύλης ΕΠΑ.Λ., εκπαίδευση μαθητών Προσφύγων, διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών & συνεδρίων, καταλήψεις-αποχές μαθητών, εκθέσεις λειτουργίας σχολείων, μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Θέματα Ειδικής Αγωγής, έγκριση κατ’ οίκον διδασκαλίας, κατ’ ιδίαν διδαχθέντες, Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

 • Ευρώπη Στεφανίδου | 2351049923 | grfa@dide.pie.sch.gr
 • Δημήτρης Κεραηλίδης | 2351049924
 • Μαγδαληνή Χοτοκουρίδου | 2351049923
 • Άννα Μπαρά | 2351049935

Κτήριο Περιφέρειας, 28ης Οκτωβρίου 40, 60132, Κατερίνη

 • Μυράντα Παπά | 2351351120 | politistika@dide.pie.sch.gr
 • Θεοδώρα Τσαχουρίδου | 2351351211

Κτήριο 2ου ΓΕΛ Κατερίνης, Ηπείρου 10, 60132, Κατερίνη

 • Νικόλαος Ιωάννου | 2351045145 | ekfekate@sch.gr

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

 • θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,
 • ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,
 • θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων,
 • τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,
 • θέματα ειδικής αγωγής,
 • την έγκριση της κατ’ οίκο διδασκαλίας,
 • την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και τη λειτουργία Φροντιστηριακών Τμημάτων,
 • θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,
 • ζητήματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,
 • τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,
 • την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων και της δραστηριότητας των αντίστοιχων αποκεντρωμένων δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
 • θέματα λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών,
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.