Τμήμα Γ' Προσωπικού

Προϊσταμένη: Αγγελοπούλου Παναγιώτα

 • Αγγελοπούλου Παναγιώτα | 2351049934

Καταγραφή λειτουργικών κενών πλεονασμάτων και Καταχώριση Κενών & Πλεονασμάτων Σχολείων Δ.Δ.Ε. Πιερίας, Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΔΕ, εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας του τμήματος Γ΄, Διοικητικά θέματα, Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΔΕ

 • Λιακοπούλου Παρασκευή | 2351049919
 • Γκούμας Ευρυπίδης | 2351049939
 • Φωτιάδου Χριστίνα | 2351049936
 • Μήτσιου Δήμητρα | 2351049912
 • Πιπερίδου Μελπομένη | 2351049921 | anaplirotes@dide.pie.sch.gr
 • Βουλγαράκη Ελένη | 2351049939 | anapl_pde@dide.pie.sch.gr
 • Παπανικολάου Ανδρέας | 2351049939
 • Τσιάκαλου Χριστίνα | 2351049933

Το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

 • θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,
 • τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργούν στη Διεύθυνση,
 • τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,
 • την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,
 • τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
 • την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,
 • τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,
 • τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,
 • τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
 • τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
 • την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,
 • την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
 • την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση,
 • την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,
 • την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
ajax-loader