Τμήμα Γ' Προσωπικού

Προϊσταμένη: Αγγελοπούλου Παναγιώτα

Αγγελοπούλου Παναγιώτα | 2351049918

 • Λιακοπούλου Παρασκευή | 2351049919
 • Ρεβυθιάδου Ευαγγελία | 2351049924
 • Σάλτα Μαρία του Διονυσίου | 2351049931
 • Ελευθεριάδης Γεώργιος | 2351049936
 • Ρεβυθιάδου Ευαγγελία | 2351049924

Παπαζήση Ελεάνα | 2351049912

 • Πιπερίδου Μελπομένη | 2351049921 | anaplirotes@dide.pie.sch.gr
 • Βουλγαράκη Ελένη | 2351049939 | anapl_pde@dide.pie.sch.gr
 • Πανίδης Ιωάννης | 2351049939
 • Μπλιάτσιου Βάγια | 2351049938

Το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

 • θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,
 • τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργούν στη Διεύθυνση,
 • τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,
 • την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,
 • τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
 • την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,
 • τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,
 • τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,
 • τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
 • τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
 • την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,
 • την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
 • την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση,
 • την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,
 • την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.