Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε) | Ψηφιακές Υπογραφές

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα WebSign για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής (Ελληνική έκδοση).

Προσοχή: στην 8η φορά εισαγωγής λάθος κωδικού το σύστημα κλειδώνει.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή, σε οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς να απαιτείται προεγκατάσταση προγραμμάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS