Οικονομικά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Προϊστάμενος: Κυριάκος Παπαδόπουλος | 23510 49906

Νάγια Ζαχαράτου | 23510 49905

Δημήτρης Χατζής | 23510 49905

Σοφία Στοΐλη | 23510 49906

Ενημερωθείτε για τη Μισθοδοσία σας, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ). Δείτε αναλυτικά και ανά μήνα (από το έτος 2010), τη αναλυτική μισθοδοτική κατάσταση, κάνοντας κλικ στην εικόνα δεξιά.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εικονίδιο

Βεβαίωση Διευθυντή ωρών διδασκαλίας ωρομισθίων

882.00 KB 80 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά για αποζημίωση ωρομισθίων 2022-23

111.15 KB 60 λήψεις
Εικονίδιο

Υπερωριακή Απασχόληση αποσπασμένων σε βουλευτικά γραφεία

54.38 KB 62 λήψεις
Εικονίδιο

Οδοιπορικά – Υπερωρίες

347.50 KB 76 λήψεις
Εικονίδιο

Υπεύθυνη δήλωση ΙΒΑΝ 2023

136.83 KB 39 λήψεις
Εικονίδιο

Υπεύθυνη δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής (για μηχανικούς)

180.35 KB 52 λήψεις
Εικονίδιο

Υπεύθυνη Δήλωση για οικογενειακή παροχή 2023 – Εκπαιδευτικοί

177.67 KB 36 λήψεις
Εικονίδιο

Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ΕΦΑΠΑΞ (για μηχανικούς)

179.75 KB 39 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά δαπανών ΚΠΓ (Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας)

295.67 KB 77 λήψεις
Εικονίδιο

Δηλώσεις νόμου 1256 Ελεγκτικού Συνεδρίου

562.63 KB 91 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά δαπάνης ακουστικών βαρηκοΐας

43.32 KB 30 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση ημερήσιας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων

83.50 KB 249 λήψεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που βρίσκονται στα παραπάνω δικαιολογητικά, είτε εκδίδονται από τον/την ενδιαφερόμενο/η μέσω της ειδικής εφαρμογής του gov.gr, είτε υπογράφονται ιδιοχείρως και ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου επιβεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.

Για να αναλυτικές οδηγίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Στην ιστοσελίδα  https://kmd.ggde.gr/ μπορείτε να βρείτε ένα Διαδραστικό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων με εντοπισμό σημείων αναφοράς (σημείο εκκίνησης – σημείο άφιξης) για τον υπολογισμό οδηγικών αποστάσεων, απεικόνισης διαδρομών με έκδοση εντύπου της διανυόμενης απόστασης και πιστοποίησης της γνησιότητας των εντύπων που εκδίδονται από το σύστημα.