ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Προϊστάμενος: Κυριάκος Παπαδόπουλος | 23510 49906

Δήμητρα Μήτσιου | 23510 49905
Βασίλης Σιδηρόπουλος | 2351049905
Σοφία Στοΐλη | 23510 49906

Ενημερωθείτε για τη Μισθοδοσία σας, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ). Δείτε αναλυτικά και ανά μήνα (από τον Μάρτιο του 2011), τη αναλυτική μισθοδοτική κατάσταση, κάνοντας κλικ στην εικόνα δεξιά.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εικονίδιο

Υπεύθυνη δήλωση ΙΒΑΝ 2023

136.83 KB 108 λήψεις
Εικονίδιο

Υπεύθυνη δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής (για μηχανικούς)

180.35 KB 137 λήψεις
Εικονίδιο

Υπεύθυνη Δήλωση για οικογενειακή παροχή 2024 – Εκπαιδευτικοί

177.67 KB 164 λήψεις
Εικονίδιο

Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ΕΦΑΠΑΞ (για μηχανικούς)

179.75 KB 123 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά δαπανών ΚΠΓ (Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας)

295.67 KB 1782 λήψεις
Εικονίδιο

Δηλώσεις νόμου 1256 Ελεγκτικού Συνεδρίου

562.63 KB 127 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά δαπάνης ακουστικών βαρηκοΐας

43.32 KB 60 λήψεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που βρίσκονται στα παραπάνω δικαιολογητικά, είτε εκδίδονται από τον/την ενδιαφερόμενο/η μέσω της ειδικής εφαρμογής του gov.gr, είτε υπογράφονται ιδιοχείρως και ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου επιβεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.

Για να αναλυτικές οδηγίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Στην ιστοσελίδα  https://kmd.ggde.gr/ μπορείτε να βρείτε ένα Διαδραστικό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων με εντοπισμό σημείων αναφοράς (σημείο εκκίνησης – σημείο άφιξης) για τον υπολογισμό οδηγικών αποστάσεων, απεικόνισης διαδρομών με έκδοση εντύπου της διανυόμενης απόστασης και πιστοποίησης της γνησιότητας των εντύπων που εκδίδονται από το σύστημα.