Ψηφιακή Υπογραφή στο ΠΣΔ

Updated on 18/08/2023

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους έχουν λογαριασμό σε αυτό να δημιουργήσουν ψηφιακή υπογραφή που επιτρέπει να υπογράφουν ψηφιακά έγγραφα που πρόκειται να σταλούν ηλεκτρονικά. Η ισχύς της υπογραφής αυτής διαρκεί για έξι μήνες. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, πρέπει να επανεκδοθεί.

Μερικές επισημάνσεις

Η ψηφιακή υπογραφή του ΠΣΔ δεν έχει πλήρη ισχύ. Αν μιλάμε για ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς με γραφεία εκπαίδευσης, μεταξύ τους, σχολεία με διευθύνσεις η εν λόγω υπογραφή ισχύει κανονικά. Όμως, δεν θεωρείται -τουλάχιστον ακόμη- έγκυρη σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή του κατόχου της με άλλους φορείς του δημοσίου, π.χ. εφορία. Γενικά, ως πολίτες, για να αποκτήσουμε ψηφιακή υπογραφή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα της οποίας υπάρχει αναλυτικός οδηγός για τη διαδικασία.

Είσοδος στην υπηρεσία

Η είσοδος γίνεται στην ιστοσελίδα ca.sch.gr με τα στοιχεία που διατηρούμε στο ΠΣΔ. Προσοχή! Η ψηφιακή υπογραφή εκδίδεται σε επίπεδο προσώπου, όχι σχολικής μονάδας.

Με την είσοδό μας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη που μας δείχνει τα υπάρχοντα πιστοποιητικά ή αυτά που έχουν ήδη λήξει.

Δημιουργία Πιστοποιητικού

Πατώντας “Δημιουργία Πιστοποιητικού” (ο αριθμός 2 στην προηγούμενη εικόνα) εμφανίζεται η επόμενη οθόνη

στην οποία επιλέγουμε τη δεύτερη επιλογή υποχρεωτικά. Στην παρακάτω οθόνη πατάμε απλά “Ναι, συμφωνώ”.

Στην επόμενη οθόνη εισάγουμε τον κωδικό του ψηφιακού πιστοποιητικού που θα εκδοθεί. Ο κωδικός είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση του πιστοποιητικού στον υπολογιστή μας. Φροντίζουμε να μην βάλουμε τον ίδιο με το ΠΣΔ για λόγους ασφάλειας.

Αφού συμπληρώσουμε τον κωδικό ασφάλειας (password) ενεργοποιείται το πλήκτρο “Συνέχεια”.

Στην επόμενη οθόνη απλά πατούμε το πλήκτρο “Ναι! Δημιούργησε…”

Το τελευταίο βήμα αφορά στη λήψη του πιστοποιητικού στον υπολογιστή μας.

Το αρχείο που αποθηκεύσαμε στον υπολογιστή είναι της μορφής to-onoma-sas (to-mail-sas@sch.gr).p12.

Εγκατάσταση του πιστοποιητικού στον υπολογιστή μας

Εντοπίζουμε το αρχείο .p12 που κατεβάσαμε στον υπολογιστή μας και κάνοντας διπλό κλικ πάνω του αρχίζει η εγκατάσταση του πιστοποιητικού στον υπολογιστή μας. Στην πρώτη οθόνη που έχει τις επιλογές “Τρέχων Χρήστης” και “Τοπικός Υπολογιστής” (Εικόνα 10) επιλέγουμε ανάλογα με το τι θέλουμε: αν στον υπολογιστή μας έχουμε παραπάνω από ένα χρήστες και θέλουμε το πιστοποιητικό να εγκατασταθεί μόνο για τον τρέχων (αυτόν που είναι ήδη συνδεμένος) τότε επιλέγουμε την πρώτη επιλογή. Αν δεν έχουμε περισσότερους χρήστες ή δεν μας ενδιαφέρει, τότε επιλέγουμε τη δεύτερη. Στα επόμενα βήματα η διαδικασία δεν έχει καμία απαίτηση.

Ψηφιακή Υπογραφή εγγράφων

Εάν έχουν πάει όλα καλά, το πιστοποιητικό είναι πλέον εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας. Για να υπογράψουμε ψηφιακά έγγραφα πρέπει να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμά JSignPDF για μεμονωμένα έγγραφα ή το Xolido για μαζική υπογραφή εγγράφων.

Βάλτε μας βαθμό!