Υποβολή αιτήσεων παραίτησης και δικαιολογητικά συνταξιοδότησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης από  την Υπηρεσία των εκπαιδευτικών από 1-02-2022 έως 11-02-2022.

(1.085 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ