Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες Διευθυντών/ντριων Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων

Οι εγγεγραμμένοι/ες στους εν λόγω πίνακες να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτησή τους. Η δήλωση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι από τη Μ. Δευτέρα 10-4-2023 μέχρι και τη Μ. Τρίτη 11-4-2023 και ώρα 23:59.

Εικονίδιο

Τελικοί Πίνακες Διευθυντών/ντριων Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων

07/04/2023 183.14 KB 651 λήψεις
(986 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ