Ανακοίνωση πίνακα οργανικών κενών ΕΕΠ & ΕΒΠ και δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης ενδιαφερόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανακοινώνουμε τον πίνακα οργανικών κενών ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά και την ολοκλήρωση των μεταθέσεων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αιτηθούν  βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση από την ανακοίνωση της παρούσης μέχρι 26-04-2023 και ώρα 23:59 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία παρακαλούνται να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ γνωματεύσεις.

Οι αιτήσεις δύνανται να γίνουν είτε ηλεκτρονικά μέσω του email  της ΔΔΕ Πιερίας mail@dide.pie.sch.gr , είτε στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Πιερίας.

(295 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις