Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

Στην παρούσα ανάρτηση επισυνάπτονται έγγραφα τα οποία αφορούν το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ), έργο το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) θα αποτελέσει την κεντρική υποδομή για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ όλων των φορέων του Δημοσίου με τη χρήση εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων για το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ), πραγματοποιεί δέκα (10) διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες από τις 14 Ιανουαρίου 2021 μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2021. Το  πρόγραμμα για τις ημερίδες  θα το βρείτε στον ιστότοπο  www.livemedia.gr/mindigital-kshde   

Χρήσιμο υλικό μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα: https://support.mindigital-shde.gr  και για ερωτήματα σχετικά με το έργο στο  kside-info@mindigital.

Το ΚΣΗΔΕ αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές του 2021. Έχει ήδη ξεκινήσει  στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους φορείς του.

Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Ιωάννης Γιαννούλης – Θεόδωρος Καρτσιώτης

(4.696 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf Εγκύκλιος ΣΗΔΕ Δημόσιο ΥπΨΔ 695 KB 748
pdf Απόφαση 31368 2020 (ΦΕΚ 4941 Β 09 11 2020) Υπ. Επικρατείας 155 KB 560
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ