Στατιστικά μαθητών και εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Πιερίας

Όλα τα στοιχεία της παρακάτω αναφοράς έχουν αντληθεί από το πληροφοριακό σύστημα MySchool και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει οι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Πιερίας.

(514 επισκέψεις, 1 σήμερα)