Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2023-2024

Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ