Προσλήψεις Αναπληρωτών (Β’ φάση) σημαντικές ημερομηνίες

Στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν δήλωση προτίμησης μέχρι την Παρασκευή 06/10/2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών, καλείσθε να ανατρέξετε στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023. Οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης των εκπαιδευτικών  αναμένεται να εκδοθούν την Πέμπτη 5/10/2023.

(475 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ