Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), σχ. έτος 2023-2024

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ΟΠΣΥΔ από 23-10-2023 μέχρι και 27-10-2023 και ώρα: 15:00.

Παρακάτω η αναλυτική εγκύκλιος:

(75 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ