Πλήρωση κενούμενης θέσης υποδιευθυντή/ντριας Μουσικού σχολείου Κατερίνης

Όσοι εκπαιδευτικοί, που έχουν οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για την κενούμενη θέση του υποδιευθυντή ας κατεβάσουν το έγγραφο που επισυνάπτεται όπου προβλέπονται όλες οι προϋποθέσεις επιλογής.

(80 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ