Παράταση υποβολής σχεδιασμού από τους Συντονιστές των Ομάδων Δράσης για την αξιολόγηση

Για τη διευκόλυνση του έργου των σχολικών μονάδων, η πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/), θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή του Σχεδιασμού της Δράσης (μέρος Α) από τους Συντονιστές των Ομάδων Δράσης έως και τις 21-12-2023.

Το Β και Γ μέρος της φόρμας αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης (Υλοποίηση και Αποτίμηση) θα είναι ενεργό από τη Δευτέρα 11-12-2023 και θα παραμείνει ανοικτό, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, μέχρι τις 30-05-2024.

Παρακάτω η σχετική εγκύκλιος:

(146 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ