Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετά σεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα

Στο παρακάτω ΦΕΚ καθορίζονται:

  • οι Ομάδες και κλάδοι  μαθημάτων,
  • τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης,
  • υποχρεώσεις των  επιτηρητών,
  • υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
  • τρόπος διατύπωσης των θεμάτων,
  • βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
  • αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου,
  • ο τρόπος φύλαξης των γραπτών.
(278 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ