Οδηγίες για τις εξετάσεις Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 οι προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου διενεργούνται με θέματα πουκληρώνονται από την Τ.Θ.Δ.Δ. είτε ως ενότητες θεμάτων είτε ως αυτοτελή θέματα.

Πέντε ημέρες πριν την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και επαναληπτικών εξετάσεων Μαΐου- Ιουνίου 2024/Σεπτεμβρίου 2024 κάθε Λύκειο αναρτά, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας, το πρόγραμμα των εξετάσεων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida, Σχολεία-Διευθύνσεις) ή εναλλακτικά στο https://draw.iep.edu.gr. Η είσοδος πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει η σχολική μονάδα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) ή μέσω κωδικών Taxisnet του/της Διευθυντή/-ντριας του σχολείου.

Σε περίπτωση τροποποίησης προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών/-τριών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναρτώντας το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ.

Περισσότερα στην εγκύκλιο παρακάτω:

(157 επισκέψεις, 17 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ