Απόφαση τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Τακτικού, Γ’ φάση

(275 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ Γ ΦΑΣΗ ΨΠΚΡ46ΜΤΛΗ ΡΓΧ 617 KB 254
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις