Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών - ωρομισθίων

Κατεβάστε παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας για την πρόσληψή σας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δώστε στο αρχείο με όνομα “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ” που περιέχει αναλυτικές οδηγίες για τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν

Εικονίδιο

Άδειες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (νομοθεσία)

28/08/2023 169.44 KB 256 λήψεις
Εικονίδιο

Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή

03/11/2022 18.50 KB 235 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά για αποζημίωση ωρομισθίων

26/10/2022 111.15 KB 735 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά πρόσληψης νέου προγράμματος (πρώην εξατομικευμένη)

26/08/2022 574.13 KB 2717 λήψεις
Εικονίδιο

Οδηγοί υλοποίησης προσλήψεων αναπληρωτών ΕΣΠΑ

26/08/2022 10.45 MB 2191 λήψεις
Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού-διδακτορικού

02/09/2019 12.88 KB 3322 λήψεις
Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

02/09/2019 32.50 KB 13176 λήψεις
Εικονίδιο

Υπόδειγμα 2: υπεύθυνη δήλωση Μ.Κ.

02/09/2019 48.50 KB 1769 λήψεις
Εικονίδιο

Υποδειγμα 1: υπεύθυνη δήλωση

02/09/2019 109.55 KB 1689 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά Πρόσληψης

02/09/2019 17.48 KB 2942 λήψεις
Εικονίδιο

Εγκύκλιος 169228.Ε2.12-10-2016

02/09/2019 512.71 KB 1962 λήψεις