Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών - ωρομισθίων

Κατεβάστε παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας για την πρόσληψή σας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δώστε στο αρχείο με όνομα “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ” που περιέχει αναλυτικές οδηγίες για τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν

Εικονίδιο

Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή

03/11/2022 18.50 KB 108 λήψεις
Εικονίδιο

Βεβαίωση Διευθυντή ωρών διδασκαλίας ωρομισθίων

26/10/2022 882.00 KB 101 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά για αποζημίωση ωρομισθίων 2022-23

26/10/2022 111.15 KB 95 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά πρόσληψης νέου προγράμματος (πρώην εξατομικευμένη)

26/08/2022 574.13 KB 1853 λήψεις
Εικονίδιο

Οδηγοί υλοποίησης προσλήψεων αναπληρωτών ΕΣΠΑ

26/08/2022 10.45 MB 1359 λήψεις
Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού-διδακτορικού

02/09/2019 12.88 KB 2322 λήψεις
Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

02/09/2019 32.50 KB 7813 λήψεις
Εικονίδιο

Υπόδειγμα 2: υπεύθυνη δήλωση Μ.Κ.

02/09/2019 48.50 KB 1175 λήψεις
Εικονίδιο

Υποδειγμα 1: υπεύθυνη δήλωση

02/09/2019 109.55 KB 1133 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά Πρόσληψης

02/09/2019 17.48 KB 2349 λήψεις
Εικονίδιο

Εγκύκλιος 169228.Ε2.12-10-2016

02/09/2019 512.71 KB 1294 λήψεις