Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών - ωρομισθίων

Κατεβάστε παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας για την πρόσληψή σας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δώστε στο αρχείο με όνομα “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ” που περιέχει αναλυτικές οδηγίες για τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν

Εικονίδιο

Δικαιολογητικά πρόσληψης νέου προγράμματος (πρώην εξατομικευμένη)

26/08/2022 574.13 KB 744 λήψεις
Εικονίδιο

Οδηγοί υλοποίησης προσλήψεων αναπληρωτών ΕΣΠΑ

26/08/2022 10.45 MB 304 λήψεις
Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού-διδακτορικού

02/09/2019 12.88 KB 1360 λήψεις
Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

02/09/2019 32.50 KB 5388 λήψεις
Εικονίδιο

Υπόδειγμα 2: υπεύθυνη δήλωση Μ.Κ.

02/09/2019 48.50 KB 728 λήψεις
Εικονίδιο

Υποδειγμα 1: υπεύθυνη δήλωση

02/09/2019 109.55 KB 680 λήψεις
Εικονίδιο

Δικαιολογητικά Πρόσληψης

02/09/2019 17.48 KB 1805 λήψεις
Εικονίδιο

Εγκύκλιος 169228.Ε2.12-10-2016

02/09/2019 512.71 KB 719 λήψεις