Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών - ωρομισθίων

Κατεβάστε παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας για την πρόσληψή σας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δώστε στο αρχείο με όνομα “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ” που περιέχει αναλυτικές οδηγίες για τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν

Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού-διδακτορικού
02/09/2019 12.88 KB 950 λήψεις

Εικονίδιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
02/09/2019 32.50 KB 4207 λήψεις

Εικονίδιο

Υπόδειγμα 2: υπεύθυνη δήλωση Μ.Κ.
02/09/2019 48.50 KB 547 λήψεις

Εικονίδιο

Υποδειγμα 1: υπεύθυνη δήλωση
02/09/2019 109.55 KB 508 λήψεις

Εικονίδιο

Δικαιολογητικά Πρόσληψης
02/09/2019 17.48 KB 1518 λήψεις

Εικονίδιο

Εγκύκλιος 169228.Ε2.12-10-2016
02/09/2019 512.71 KB 461 λήψεις

    ajax-loader