Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων & βελτιώσεων γενικής και ειδικής. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε εναπομείναντα κενά

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας που  εξακολουθούν να βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και όσους ήρθαν από μετάθεση και δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη, να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης – ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ και ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ – από την ανακοίνωση της παρούσης έως και 17 -7-2023  και ώρα 09:00 π.μ.

Οι αιτήσεις δύνανται να γίνουν είτε ηλεκτρονικά μέσω του email  της ΔΔΕ Πιερίας mail@dide.pie.sch.gr , είτε στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Πιερίας.

(2.223 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ