Ανακοίνωση οργανικών τοποθετήσεων σε εναπομείναντα κενά Γενικής Παιδείας και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη και παραλείψεις

Σας ανακοινώνουμε τις οργανικές τοποθετήσεις σε εναπομείναντα κενά Γενικής Παιδείας και καλούμε όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για τυχόν λάθη ή παραλείψεις από την ανακοίνωση της παρούσης μέχρι τη Δευτέρα 24-07-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών δύνανται να γίνουν είτε ηλεκτρονικά μέσω του email της ΔΔΕ Πιερίας mail@dide.pie.sch.gr , είτε στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Πιερίας.

Οι αναφερόμενοι στον συνημμένο πίνακα εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν για την ανάληψη υπηρεσίας στις νέες οργανικές θέσεις την 1η-09-2023. Οι θερινές τους υπηρεσίες θα γίνουν όπως είχαν οριστεί (στα σχολεία και τις ημέρες).

(1.490 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
xls ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ 10 KB 1004
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ