Ανακοίνωση οργανικών τοποθετήσεων 2019 και πίνακα με εναπομείναντα κενά

Από την ΔΔΕ Πιερίας ανακοινώνονται:

Α)  τον πίνακα με τις οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση, αυτών που προέρχονται από μετάθεση, καθώς και τον πίνακα με την οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του ΠΥΣΔΕ που αφορούν τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ΠΥΣΔΕ, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης έως την Τετάρτη 14-08-2019 και ώρα 10.30π.μ.. Η αίτηση για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του ΠΥΣΔΕ  μπορεί να κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με φυσική παρουσία ή να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο mail@dide.pie.sch.gr ή με Fax έως στο 2351049910 έως την Τετάρτη 14-08-2019 και ώρα 10.30 π.μ. Το ΠΥΣΔΕ θα εξετάσει τις αιτήσεις αυτές και θα οριστικοποιήσει την απόφασή  του, με βάση την παρ. 15 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996.

Β) Τον πίνακα  των  εναπομεινάντων οργανικών  κενών και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς στους κλάδους των οποίων εμφανίζονται κενά, που υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα  οργανικά κενά,  έως την Τετάρτη 14-08-2019 και ώρα 10.30 π.μ.  Η υποβολή της δήλωσης θα πρέπει να γίνει από τους ίδιους, ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Η Αίτηση  μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο email της ΔΙΔΕ Πιερίας στο mail@dide.pie.sch.gr ή με Fax στον αριθμό 2351049910. Παρακαλούμε μετά την αποστολή να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση στα τηλέφωνα 2351049900-49903 Η τοποθέτηση αυτών  θα γίνει ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους, βάσει της παρ. 11 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996. Εάν δεν κατατεθούν δηλώσεις προτίμησης για τις εναπομείναντες  κενές οργανικές θέσεις, το ΠΥΣΔΕ αναλαμβάνει να τοποθετήσει σ’ αυτές υποχρεωτικά τους/τις έχοντες ή έχουσες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης, στα εν λόγω οργανικά κενά.

(105 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ