ΕΠΑΛ: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024. Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 5 Μουσικά τμήματα των ΑΕΙ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024 από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.

Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι υπεύθυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. Επισημαίνεται ότι στην παρούσα εγκύκλιο, όπου γίνεται αναφορά σε μαθητές/τριες των Ημερησίων ΕΠΑΛ, εννοούνται και οι μαθητές/τριες των Πρότυπων ΕΠΑΛ.

(136 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ