Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών κατηγορίας ΠΕ για κατάρτιση πινάκων στην Ειδική Αγωγή

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) καλεί τους  εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας  και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα πρέπει:

  • Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 08:00 έως τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.
  • Να  εκδώσουν ηλεκτρονικά παράβολο  τριών  (3)  Ευρώ να καταβάλουν το αντίτιμό του. Εάν δεν το καταβάλουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ κατόπιν έκδοσης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Κατεβάστε παρακάτω τα αναλυτικά ΦΕΚ.

(279 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ ΠΕ 448 KB 145
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΕΑ ΤΕ 647 KB 110
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ΕΑ ΔΕ 566 KB 103
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ