Τροποποίηση πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων γενικής εκπαίδευσης, ονομαστικοί πίνακες λειτουργικά υπεράριθμων γενικής, ειδικής αγωγής και προσκλήσεις αίτησης τοποθέτησης.

Η ΔΔΕ Πιερίας ανακοινώνει:

1.  τον Τροποποιημένο Πίνακα Λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Εκπαίδευσης και

2. τους Ονομαστικούς Πίνακες Λειτουργικά Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

και καλούμε όλους/ες τους ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης   από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης έως και τη Δευτέρα, 23-08-2021 και ώρα 09.00 π.μ. μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Αθηνά.

Οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί θα κάνουν εγγραφή στο Σύστημα Αθηνά με το Α.Φ.Μ. τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (τοποθέτηση υπεραρίθμων, προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη Διάθεση, προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ, προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ, αποσπάσεων στο Μουσικό Σχολείο,  τοποθέτησης υπεραρίθμου ΕΑΕ,  προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΕΑΕ σε Τμήματα Ένταξης, προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ, αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΕΑΕ από ΣΜΕΑΕ σε Τμήματα ένταξης).
  2. Οι εκπαιδευτικοί δύναται να δηλώσουν και σχολικές μονάδες γενικής παιδείας στις οποίες δεν εμφανίζονται κενά χωρίς περιορισμό στο πλήθος των επιλογών τους.
  3. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση στο Μουσικό θα πρέπει να γράφουν ως παρατήρηση στην ηλεκτρονική  αίτησης απόσπασής τους εάν επιθυμούν να εξεταστεί η αίτηση κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλη αίτησή τους (αίτηση προσωρινής τοποθέτησης ή απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ).  Για την επιλογή των εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Μουσικό θα ισχύσουν οι προϋποθέσεις που θέτει το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις αποσπάσεις στα Μουσικά Σχολεία βάση της με αρ. πρωτ. 44229/E2/ 16-04-2021 εγκυκλίου αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2021-2022. Οι ενδιαφερόμενοι-ες εκπαιδευτικοί εκτός της αίτησης απόσπασης στο Μουσικό Σχολείο θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέσω email  στο mail@dide.pie.sch.gr τον φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως τη Δευτέρα 23-08-2021 και ώρα 09.00 π.μ.  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, δύναται να κατατεθεί  στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για τη νόσο Covid-19 εντός της ίδιας προθεσμίας.
  4. Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών για την κατάθεση των παραπάνω  αιτήσεών τοποθέτησης  εντός της προθεσμίας με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 23-08-2021 και ώρα 09.00 π.μ.  Δεν θα ληφθούν υπόψη εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Σας επισυνάπτουμε, επίσης, τον Οδηγό για υποβολή αιτήσεων στο Αθηνά καθώς και τον Πίνακα Λειτουργικών Κενών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τμήματα ένταξης).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή, αν το κρίνετε σκόπιμο, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα (e-mail) με το θέμα που σας απασχολεί σε μία εκ των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proistdioik@dide.pie.sch.gr ή athanassiadis@sch.gr.

(1.591 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ