Τοπική πρόσκληση αναπληρωτών ΠΕ25-ΕΒΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το
διδακτικό έτος 2021-2022.

(196 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛ.ΕΕΠ ΕΒΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 305 KB 150
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ