Το 6ο Γυμνάσιο Κατερίνης στην Αθήνα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2

Με απόλυτη επιτυχία και θετικές κριτικές ολοκληρώθηκε η τελευταία συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA229 “Reset Today or Game Over Tomorrow”.

Στο πρόγραμμα, το οποίο διήρκησε από τις 24/04/2023 έως και 28/4/2023, οι καθηγήτριες Ελευθερία Παράσχου και Ευαγγελία Ρουκά συνόδευσαν τρεις μαθητές του 6ο Γυμνασίου Κατερίνης. Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την Αυστρία, την Δανία και το Βέλγιο. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ήταν: από την Ελλάδα το 6ο Γυμνάσιο Κατερίνης, από την Αυστρία το Pazmanitengasse, από το Βέλγιο το Athenee Royal de Jambes και από τη Δανία το Haeldagerskolen. Η υποδοχή όλων των συμμετεχόντων του προγράμματος έγινε από το 3ο Γυμνάσιο Γέρακα.

Στόχος της συνάντησης – επίσκεψης ήταν η συνολική αξιολόγηση του προγράμματος για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την παρατήρηση των αλλαγών που έχουν επιφέρει στη σχολική κοινότητα καθώς και στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους, με έμφαση στην ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, τη διαχείριση αποβλήτων και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Κατερίνης συμμετείχαν σε μια σειρά εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο:

(95 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ