Τα θέματα των ειδικών μαθημάτων του 2020 θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Πιερίας αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

(107 επισκέψεις, 1 σήμερα)