Συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος IHAVET στην Κατερίνη

Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης θα φιλοξενήσει όλους τους εταίρους του προγράμματος στην Κατερίνη για μια βραχυπρόθεσμη επιμόρφωση.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είναι : Ecepaa – Βέλγιο, διοργανωτής του προγράμματος, CoNNGI – Ιταλία, CIEP  ( Centre d’ information et education populaire), Eurocircle-Europe Direct -Γαλλία, Escola Secundaria de Silves – Πορτογαλία, 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης – Ελλάδα  και το πρώτο ιδιωτικό σχολείο Leonardo da Vinci – Βουλγαρία.

Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός του προγράμματος μας καθώς αυτή η εκδήλωση αποτελεί κομβικό σημείο για τη δημιουργία της δέσμης εργαλείων του IHAVET. Πριν περιγράψουμε το σκοπό αυτής της συνάντησης , ίσως είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τους στόχους του προγράμματος.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IHAVET  επιδιώκει να συνεισφέρει στη μείωση του ποσοστού των νέων  που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση για μια Ευρωπαϊκή εγκεκριμένη δέσμη εργαλείων (toolkit).

Κατεβάστε παρακάτω την αναλυτική ανακοίνωση.

(68 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
doc Press Release Greek Oct2021 44 KB 118
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ