Συγκεντρωτική ανακοίνωση για τις προκηρύξεις 1EA, 2EA, 3EA, 4EA, 5EA/2022 του ΑΣΕΠ, τις αντίστοιχες προσκλήσεις και εγχειρίδιο χρήσης & υποβολής ΟΠΣΥΔ

Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ