Συμπλήρωση αίτησης για τοποθέτηση αναπληρωτών

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση-δήλωση για προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών με τις σχολικές μονάδες που επιθυμείτε κατά σειρά προτίμησης (αριθμητικώς),όπως αυτά προκύπτουν από τον συνημμένο πίνακα. Οι αιτήσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας έως και την Τετάρτη 7-10-2020 και ώρα 9:00 π.μ.

Παρακαλούμε στην αίτησή σας να συμπληρώσετε το υποχρεωτικό σας ωράριο βάσει της προϋπηρεσίας σας.

(553 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
zip Kena 24 KB 446
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις