Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 27-10-2022 έως και την Τρίτη 01-11-2022.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα εκδώσουν για κάθε εκπαιδευτικό βεβαίωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και θα διαβιβάσουν τις αιτήσεις και τις βεβαιώσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο έως την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, ώρα 15:00.

(97 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 19784 91ΨΞ46ΜΤΛΗ Ε94 234 KB 79
doc ΑΙΤΗΣΗ τοπικά συμβούλια επιλογής περ. β 16 KB 60
doc βεβαίωση τοπικά συμβούλια επιλογής 27 KB 66
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ