Πρόσληψη αναπληρωτών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-24 ορίστηκε  η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά.

Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β ́ 2005) όπως ισχύει.

Κάθε μάθημα διδάσκεται δύο (02) ώρες εβδομαδιαίως, εκτός των μαθημάτων του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου που διδάσκονται τρεις (03) ώρες εβδομαδιαίως το καθένα.

Η αναλυτική εγκύκλιος:

(422 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ