Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης/διάθεσης πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02

H Περιφερειακή ΔΙεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας, η οποία εμφανίζει πλεόνασμα στον κλάδο ΠΕ02, να ενημερώσει άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς της ειδικότητας Φιλολόγων, οι οποίοι/ες πλεονάζουν εξ ολοκλήρου ή μπορούν να αντικατασταθούν από άλλους/ες στα διδακτικά τους καθήκοντα, και να τους καλέσουν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης (ή διάθεσης, εάν πρόκειται για αποσπασμένους από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) σε σχολικές μονάδες των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Χαλκιδικής, με σειρά προτίμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την Πέμπτη 10-10-2019, στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε., η οποία θα τις διαβιβάσει αυθημερόν στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένες σε αρχείο τύπου pdf) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα αιτούντων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Στο διαβιβαστικό έγγραφό της η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα αναφέρει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που αποδεσμεύει προκειμένου να αποσπαστούν/ διατεθούν σε άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Κατεβάστε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα:

(141 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ