Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά

Σας ανακοινώνουμε τον Τροποποιημένο Πίνακα Λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων του ΠΥΣΔΕ Πιερίας μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, τον Πίνακα λειτουργικών κενών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης και τα κενά σε ΣΜΕΑΕ για τους κλάδους ΠΕ02 και ΠΕ11  και καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, τους αποσπασμένους από άλλο ΠΥΣΔΕ και τους αποσπασμένους σε ΣΜΕΑΕ να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης ή απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ,   από την ανακοίνωση των κενών έως και την Τρίτη  01-09-2020 και ώρα 23.59 μ.μ. μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Αθηνά. Οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν ενυπόγραφα από τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων την 1η Σεπτεμβρίου 2020.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Οι εκπαιδευτικοί δύναται να δηλώσουν και σχολικές μονάδες γενικής παιδείας στις οποίες δεν εμφανίζονται κενό χωρίς περιορισμό στο πλήθος των επιλογών τους, διότι ενδέχεται   να προκύψουν λειτουργικά κενά λόγω τοποθέτησης νέων Διευθυντών/ντριών και λόγω άλλων υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών.
  2. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση στο Μουσικό θα πρέπει να καταθέσουν (ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων τον φάκελο υποψηφιότητάς τους για απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο με το βιογραφικό τους και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία βάσει  της με αρ. πρωτ.  47130/Ε2/16-04-2020 εγκυκλίου αποσπάσεων 2020-2021.

Σας επισυνάπτουμε και τον Οδηγό για υποβολή αιτήσεων στο  Συστημα Αθηνά το οποίο θα είναι διαθέσιμο  απο σήμερα Πέμπτη  27-08-2020 και ώρα 15.00 μ.μ. έως Τρίτη  01-09-2020 και ώρα 23.59 μ.μ  .

(1.613 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
zip Αιτήσεις λειτουργικών κενών 1 MB 1020
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ