Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν καθόλου διδακτικό ωράριο και όσοι πλεονάζουν εξολοκλήρου στην οργανική τους θέση να υποβάλουν αίτηση για ανάθεση διοικητικού έργου έως την Παρασκευή 16-10-2020. Οι ενδιαφεόμενοι/ες δύνανται να δηλώσουν το σύνολο των σχολικών μονάδων της ΔΙΔΕ Πιερίας.

Οι αιτήσεις δύνανται να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.pie.sch.gr  ή ιδιοχείρως στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

Στη συνέχεια, το  ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του, αφού λάβει υπόψη το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες, τις ανάγκες των σχολείων σε διοικητικό έργο καθώς και τις αιτήσεις-δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα προβεί στην εξέταση των αιτήσεων και στην ανάθεση διοικητικού έργου στους εκπαιδευτικούς.

(403 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ