Πρόσκληση σε διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου στη Γ ́ τάξη Λυκείου και του παράλληλου Μηχανογραφικού

(31 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 11896 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ Ε Π ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ WJYM7 Signed 206 KB 72
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ