Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Erasmus+ KA229

Έχοντας υπόψη: την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020 με Θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές
επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
και την ΥΑ 25735/H1/27-02-2020, ΦΕΚ 625/Β/27-02-2020 με Θέμα «Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων», το 4ο ΓΕΛ Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στο/στη Ούλου της Φιλανδίας, στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA229 με κωδικό: 2020-1 NL01-KA229-064582_2 και τίτλο: «Youth, Europe and Theatre, YET 3.0» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:30.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 13:30. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 12/02/2022 μέχρι 25/02/2022, με τη συμμετοχή δυο (02) εκπαιδευτικών και δεκατεσσάρων (14) μαθητών, σύνολο μετακινούμενων ατόμων: δεκαέξι (16).

(131 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 2021 11 17 4 Gel Φιλανδία 805 KB 132
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις