Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για το ΠΛΑΤΩΝ

Το Iδιωτικό Λύκειο ΠΛΑΤΩΝ ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2- 2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017), για την πραγματοποίηση μετακίνησης, σε Lukow-Πολωνία, στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με κωδικό: 2017-1-FI01-KA201-034702 και τίτλο: «Open science schooloing» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την 26/08/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:00. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 22/09/2019 μέχρι 27/09/2019 , με τη συμμετοχή 3 εκπαιδευτικών και 9 μαθητών/τριών.

Κατεβάστε παρακάτω την αναλυτική προκήρυξη:

(68 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf platon-polonia-2019 776 KB 222
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις