Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το 4ο ΓΕΛ Κατερίνης

Το 4ο ΓΕΛ Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017, άρθρο 13, για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στην Μαδρίτη (Ισπανία), στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA229 με κωδικό: 2019-1-ES01-KA229-065788_2 και τίτλο: «Building Multiculturalism: entering into a dialogue without sacrificing our cultural identities» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:30. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 14:00. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 24/11/2019 μέχρι 30/11/2019, με τη συμμετοχή δύο (02) εκπαιδευτικών και οκτώ (08) μαθητών, σύνολο Δέκα (10) ατόμων (στις 24/11/2019 το βράδυ οι εκπαιδευτικοί και
μαθητές πρέπει να βρίσκονται στην Μαδρίτη και στις 30/11/2019 μπορούν να αναχωρήσουν).

Κατεβάστε αναλυτικά παρακάτω το κείμενο της πρόσκλησης.

(100 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf madriti-4ogel-katerinis-erasmus 273 KB 172
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις