Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 4ου ΓΕΛ Κατερίνης στην Πολωνία

Το 4ο ΓΕΛ Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017, άρθρο 13, για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στη Πολωνία (Γκντανσκ) , στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA229 με κωδικό: 2018-1-FR01-KA229-047950_6 και τίτλο: «Sports and Diversity, S.A.D.» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:30. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 14:00. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 29/03/2020 μέχρι 04/04/2020, με τη συμμετοχή δύο (02) εκπαιδευτικών και έξι (06) μαθητών σύνολο οκτώ (08) ατόμων (στις 29/03/2020 το βράδυ οι εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να βρίσκονται στη Πολωνία (Γκντανσκ) και στις 04/04/2020 μπορούν να αναχωρήσουν).

Κατεβάστε παρακάτω την αναλυτική πρόσκληση για την οικονομική προσφορά.

(128 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
doc 2019 12 09 4 Gel Polonia 95 KB 175
pdf 2019 12 09 4 Gel Polonia 815 KB 212
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις