Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε online έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε online έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών είναι οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), ο οποίος μελετά, σχεδιάζει και προτείνει στα κράτη μέλη του μέτρα για την ενίσχυση και τη βελτίωση της διδασκαλίας των γλωσσών, με βάση τις αρχές του ανωτέρω Οργανισμού και σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα γλωσσικής πολιτικής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Ο.Σ.Α., ΟΥΝΕΣΚΟ, κ.ά.).

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα οκτώ ιδρυτικά κράτη-μέλη του. Το Υπουργείο Παιδείας επανεντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών τον Μάρτιο του 2015, λίγο πριν την έναρξη του τετραετούς προγράμματος, με τίτλο “Languages at the heart of learning 2016-2019” και έκτοτε συμμετέχει πλήρως σε όλες τις δραστηριότητές του.

Το τρέχον τετραετές Πρόγραμμα για την περίοδο 2020-2023, φέρει τον τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences” και περιλαμβάνει επιμέρους θεματικές ενότητες.

Η συμμετοχή είναι δυνατή έως 28 Φεβρουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme-Overview/tabid/155/language/en-GB/Default.aspx

(22 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 2021 20723 Η1 ΕΡΕΥΝΑ ECML Covid 19 377 KB 20
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις

ajax-loader
account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom