Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε online έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών είναι οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), ο οποίος μελετά, σχεδιάζει και προτείνει στα κράτη μέλη του μέτρα για την ενίσχυση και τη βελτίωση της διδασκαλίας των γλωσσών, με βάση τις αρχές του ανωτέρω Οργανισμού και σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα γλωσσικής πολιτικής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Ο.Σ.Α., ΟΥΝΕΣΚΟ, κ.ά.).

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα οκτώ ιδρυτικά κράτη-μέλη του. Το Υπουργείο Παιδείας επανεντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών τον Μάρτιο του 2015, λίγο πριν την έναρξη του τετραετούς προγράμματος, με τίτλο “Languages at the heart of learning 2016-2019” και έκτοτε συμμετέχει πλήρως σε όλες τις δραστηριότητές του.

Το τρέχον τετραετές Πρόγραμμα για την περίοδο 2020-2023, φέρει τον τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences” και περιλαμβάνει επιμέρους θεματικές ενότητες.

Η συμμετοχή είναι δυνατή έως 28 Φεβρουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme-Overview/tabid/155/language/en-GB/Default.aspx

(59 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf 2021 20723 Η1 ΕΡΕΥΝΑ ECML Covid 19 377 KB 155
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ